Home | News | Success stories | About | Centres | Partners | Documents | FAQs | Photo gallery | Links | Contact
 

Melmoth Pre SONA 2017 Marketing Activation- by Bonginkosi Gumede


DATE:06 February 2017
Venue: Melmoth Taxi Rank/Mall, Mthonjaneni Municipality

The President of the Republic of South Africa Mr Jacob Zuma will deliver his State of the Nation Address to Parliament on Thursday, 09 February 2017. The 2017 State of the Nation Address will be delivered in the evening at 19.00, as has been the case for the past years. The Government Communication and Information System (GCIS) has been given a responsibility to create awareness and encourage citizens to watch and listen to the live broadcast of SONA so that they will be able to get first-hand information on government plans for the year ahead. GCIS has adopted a communication plan that includes taxi-rank, mall and beach activations, youth dialogues, media engagement sessions, live SONA screenings, amongst others. It is against this background that GCIS has partnered with Melmoth Constituency office for the upcoming SONA 2017 live broadcast as part of the communication vehicles for this important event in our country, and particularly the province of KwaZulu Natal.¬† Honourable MP Nomalungelo Gina led an activation where she disseminated information through leaflets materials which contained SONA 2017 information. ‘We encourage citizens to watch and listen to the State of The Nation Address so that they will get first-hand information from President Zuma on government’s plans for the year ahead as well as progress made to date.”

Melmoth

Hon MP Nomalungelo Gina handing out SONA 2017 leaflets to motorist during road intersection blitz in Melmoth

Melmoth
Hon MP Nomalungelo Gina engaging with women who are street vendors during SONA 2017 activation at Melmoth Raxi rank.

Melmoth

Total garage Manager in Melmoth interacting with  Hon. MP Nomalungelo Gina during SONA 2017 marketing activation

Melmoth Pre SONA 2017 Taxi Rank/ Mall Activation Vox Pop

 

VOX POP

Respondent: Mrs Thembekile Duma
“Sizomlalela uhulumeni uuyasondla asenyusele imali bo ukudla kuyabiza ezitolo nesomiso sibhokile asisakwazi ukulina.”

Melmoth

Thamsanqa Mbekwa
“Akungadlalwa ngathi kuthi asilalele izinkulumo zasemaphalamende sibulawa indlala lapha. Ipolitiki ayisisizi ngalutho lapha kwelakithi.”

Melmoth

Thulani Maphanga, Nduduzo Msomi kanye Xolani Masango
“Yebo sizoyilalela inkulumo ezokwethulwa uMongameli wethu sizizwele ukuthi ikuphi azobe esiphathele khona ikakhulukazi thina bantu abasha abangasebenzi nje.”

Melmoth


Website maintained and updated by GCIS